Historia   Zarząd i biuro   Struktura   Szkolenia   Programy   Darczyńcy  Linki   Kontakt

Nasze placówki
Centrum Działalności Charytatywnej
Centrum Mediacji i Pomocy Rodzinie
Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Prawa dziecka
Konkursy
Wydawnictwa
Wypoczynek letni i zimowy
Nasza galeria
 

Podziękowanie dla firmy Sc. Johnson

 Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie wyraża najserdeczniejsze podziękowanie firmie Sc. Johnson za hojne finansowe wspieranie działań mających na celu znalezienie rodzin dla dzieci pozostawionych do adopcji lub potrzebujących rodzin zastępczych.

Dotychczasowe funkcjonowanie Ośrodka, liczące już 47 lat przełożyło się na znalezienie rodzin dla prawie 3500 dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych.

W roku ubiegłym (2006), 44 dzieci powierzyliśmy do rodzin adopcyjnych, 7 zaś do rodzin zastępczych. Zdiagnozowaliśmy i pozytywnie zakwalifikowaliśmy 52 pary małżeńskie jako kandydatów na rodziców. Przeprowadziliśmy różnorodne szkolenia z zakresu umiejętności wychowawczych i jawności adopcji, z których skorzystało 65 osób. Pracowaliśmy z 56 matkami w nieakceptowanej ciąży, z których 12 zdecydowało się samodzielnie wychowywać dziecko. Wspieraliśmy rodziny adopcyjne i zastępcze w procesie wychowywania dzieci. Odbyliśmy 74 spotkania konsultacyjne, 19 rodzin uczestniczyło w specjalistycznych spotkaniach terapeutycznych.

 Darowizna Sc. Johnson przeznaczona została na odnowienie (malowanie ścian, zmianę wykładziny) i wyposażenie pokoju psychologicznego naszego Ośrodka (zakup regałów, biurka, 4 foteli, stołu, stolika dziecinnego oraz zabawek diagnostyczno-dydaktycznych) do poziomu aktualnie obowiązujących standardów. Dodatkowo Ośrodek zakupił laptop dla psychologów. Pozostałe środki przeznaczone zostały na sfinansowanie rehabilitacji  neurologicznej, psychologicznej i ruchowej powierzonych nam niemowląt.

 Rodziny adopcyjne i wszystkich korzystających z oferty naszej placówki, mile zaskoczonych zmianą w wyglądzie naszego Ośrodka, z przyjemnością informujemy, że stało się to dzięki firmie Sc. Johnson!

 Trudno jest wyrazić w słowach jak wiele zyskał nasz Ośrodek! Cieszymy się bardzo, do naszej radości dołączają się zadowoleni rodzice adopcyjni, chwaląc nowy wygląd i wzrost komfortu szkoleń.

 Jesteśmy bardzo wdzięczni firmie Sc. Johnson za wspieranie działalności na rzecz zastępczego środowiska rodzinnego dla dzieci, które na początku swego życia zostały pozbawione opieki naturalnych rodziców.

 

 
 

 
WSZYSTKIE DZIECI SĄ NASZE !!!